Điền thông tin nhận JOB

Từ thông tin bạn để lại tại đây, KD Multimedia Production sẽ lọc ra các công việc phù hợp với bạn nhất và liên hệ lại cho bạn qua Email hoặc Facebook cá nhân.

Share on facebook
Facebook
Share on skype
Skype
Share on twitter
Twitter