Thiết kế Logo & Namecard

Để nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp, logo xuất hiện ở mọi nơi từ website, danh thiếp, tài liệu văn phòng, các ấn phẩm quảng cáo. Dưới đây là các sản phẩm mà KD Design đã triển khai.

Thẻ

Thiết kế Logo & Namecard