Thiết kế
Menu & Tờ rơi

Tờ rơi là một ấn phẩm sử dụng cho mỗi chiến dịch quảng cáo, việc thiết kế tờ rơi sao cho đẹp và thu hút là điều hết sức quan trọng. Dưới đây là các sản phẩm mà KD Design đã triển khai.

Thẻ

Thiết kế Menu & Tờ rơi