Thiết kế Catalogue & Brochure

Catalogue là một ấn phẩm quảng cáo với mục đích giới thiệu sản phẩm và các dịch vụ của công ty đến với khách hàng. Dưới đây là các sản phẩm mà KD Design đã triển khai.

Thẻ

Thiết kế Catalogue & Brochure